2022-02-07

UAB „Finbro“ pradėjo įgyvendinti iš 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą

UAB „Finbro“ pradėjo įgyvendinti iš 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą „UAB Finbro MTEP veiklos, siekiant konkurencingumo IRT srityje didinimo“, projekto kodas Nr. LT07-1-EIM-K02-006, pagal 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje.

Projekto biudžetas – iki 278 710,93 Eur, tame tarpe:

  • 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos sudaro iki 169 730,86 Eur;
  • Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 29 952,50 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2021 m. rugsėjo 21 d. 

Planuojamas projekto įgyvendinimo terminas – 18 mėnesių.

Projekto dėka, kuriamas produktas FINBRO – finansinių paslaugų platforma, sujungianti finansuotojus ir padedanti  žmonėms (fiziniams asmenims) bei verslui (juridiniams asmenims) pasiskolinti geriausiomis  sąlygomis. Kitaip sakant, kuriamas produktas – išmanioji sistema, kuri tirs ne tik besiskolinančiųjų,  bet ir finansuotojų (skolintojų) parametrus, analizuos duomenis ir juos lygins, o tuo pagrindu parinks  geriausiai tinkančius skolintojus (dėl to bus pasiektas daug didesnis sistemos efektyvumas, taupomi  kaštai ir laikas). Todėl sistema bus labai patraukli abiem šalims ir neabejojame, kad greitai taps  standartu, kurio pageidaus abi kredito paslaugų pusės.  

Projekto tikslas – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra finansinių paslaugų platformos,  vertinančios ne tik finansavimo siekiančius asmenis, bet ir pačius finansuotojus, kūrimo veiklose,  siekiant didinti UAB Finbro konkurencingumą IRT srityje.  

Projekte bus vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos. 

Mokslinių tyrimų veiklą sudaro šios poveiklės:

1. Buvusių paskolų viešų duomenų apibendrinimas ir paruošimas;

2. Vidinių/privačių duomenų surinkimas bei tų duomenų analizės ir kategorizacijos modulio (paskolų  prašytojų duomenys) sudarymas;

3. Skolintojų klasifikavimo modelio sukūrimas, skirtas juridiniams asmenims; 

4. Skolintojų klasifikavimo modelio sukūrimas. skirtas fiziniams asmenims;

5. Visų sukurtų modelių testavimas ir patikrinimas realiomis sąlygomis.

Eksperimentinės plėtros veiklą sudaro šios poveiklės:

1. Sistemos prototipo sukūrimas;

2. Sistemos prototipo testavimas ir demonstravimas realioje aplinkoje ir bandomosios partijos  gamyba, sukurto naujo produkto įvertinimas.

Rezultatas: Sukurtas finansinių paslaugų platformos, vertinančios ne tik finansavimo  siekiančius asmenis, bet ir pačius finansuotojus, prototipas, kuris pademonstruotas ir išbandytas,  pagaminta bandomoji partija, užsakovo įvertintas naujas produktas.

Sukurta finansinių paslaugų platforma teiks šiuos finansavimo produktus:

Fiziniams asmenims:

1. Vartojimo kreditus;

2. Automobilio paskolas ir lizingą;

3. Refinansavimą ir paskolų sujungimą;

4. Paskolą su nekilnojamojo turto įkeitimu;

5. Būsto paskolą.

Juridiniams asmenims:

1. Verslo paskolą;

2. Autolizingą.

Projekto partneriai yra MB „Taikomasis dirbtinis intelektas“ ir International Development Norway AS.

Partneris MB „Taikomasis dirbtinis intelektas“ specializuojasi dirbtinio intelekto tyrimuose ir  dirbtinio intelekto taikymo sprendimuose. Įmonės vadovas ir įkūrėjas Prof. dr. Aistis Raudys yra  apsigynęs daktaro disertaciją iš dirbtinio intelekto dar 2003 metais ir turi 18 metų DI patirties. Kitas  įmonės partneris Tadas Šubonis yra patyręs programuotojas ir dirbtinio intelekto inžinierius, dirbęs  su projektais, kurie buvo pagrįsti DI technologijomis ir buvo apdorojami terabaitiniai duomenų kiekiai. Šiame projekte partneris MB „Taikomasis dirbtinis intelektas“, turintis didelę MTEP patirtį,  atliks sudėtingiausią darbą, susijusį su dirbtinio intelekto modelių sukūrimu.

Tiek „Finbro“, tiek „International Development Norway AS“ vertina  projektą, kaip strateginę galimybę plėtoti bendrą verslo veiklą Lietuvoje, Norvegijoje ir kitose šalyse,  todėl ir buvo pasirinkta ši partnerystė, kuri yra ilgalaikė ir reikšminga pareiškėjo ir Norvegijos  partnerio verslo vizijai įgyvendinti.

Projekto metu partnerio „International Development Norway AS“ atsakomybės sritys, vykdant projekto veiklas bus šios: 

Sistemos kūrimas:

• Sistemos architektūros projektavimo konsultacijos;

• Konsultacijos dėl technologijų platformos pasirinkimo;

• Konsultacijos dėl ML / AI platformos / įrankių;

• Specifinio PG algoritmo projektavimas.

Paslaugų ir sistemos projektavimas:

• Norvegijoje egzistuojančių „paskolų tarpininkavimo sistemų“ funkcijos;

• Derinimas su Norvegijos įstatymais;

• Reikalavimai / pageidavimai potencialiems klientų segmentams Norvegijoje (apklausa / interviu  su mažiausiai 5 potencialiais klientais);

• Sistemos IT projektavimo rekomendacijos.

 

Nuoroda į „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ programą:

https://www.eeagrants.lt/programos/aprasymas/program/5

Kontaktinis asmuo: Mantas Norvaišas, el. paštas: mantas@finbro.lt